Oluklu Mukavva Üretim Takip ve Otomasyon

      Oluklu mukavva levha ve kutu üreten işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş bir yazılımdır.

      25 yılı aşkın bir süredir sektöre hizmet vermekte olan yazılımımız, sektörün gelişimine uygun olarak zaman içerisinde değişikliklere uğramış, en son 2009 yılında tümden ve yeniden tasarlanarak günün koşullarına uygun hale getirilmiştir.

      TEMOS oluklu mukavva üreten bir işletmenin hammadde kabulünden başlayarak, ürün teslim aşamasına kadar yaşayabildiği tüm süreçleri kapsamına almaktadır. Barkodlu hammadde ve yedek parça envanter takibi, yine tümü barkodlu yarı mamül ve ürün takibi, işletme içerisinde var olan tüm envanteri sağlıklı bir şekilde takip etmek üzere tasarlanmıştır.

        Sistem Tarifi;

      Oluklu kutu üretimi için en kritik nesne, çalışılacak ürün yapılarının doğru tarif edilmesi ve işletme içerisindeki her noktada bu verilere ulaşılabilmesidir. Değişken ürün yapıları ve kalitelerinin tarif edilebildiği ürün taslak ve ürün tarif yapıları, karşımıza çıkabilecek çok farklı ürünleri tarif edebileceğimiz ve geliştirebileceğimiz esnekliği taşır. Ürün versiyon yapısı, ürünün tarihçesini izleyebilmemizi ve gerçekleşmiş değişiklikleri izleyebilmemizi sağlar. Tarif edilebilir kalite grupları, sipariş ve üretimin doğru gerçekleştirilebilmesi için yol gösterir. Sisteme eklenebilen ürün resimleri, sipariş, üretim ve sevkiyat işlemlerinin her noktasında izlenebilir ve hata yapılmasının önüne geçer.

      Sipariş oluşturma modülü; ön sipariş, sipariş onayı ve sipariş parçalarından oluşur. Henüz tarifi tamamlanmamış ürün taslakları üzerinden ön siparişler veya daha önce çalışılmış ürünler için siparşiler kayıt edilebilir. Ön sipariş süreci devam ederken hem ürün hem de ön sipariş bilgileri tamamlanır. Sipariş elemenları ve yöneticisi tüm maliyet unsurlarına, KATMA DEĞER ve BAZ rakamlarına bu ekranlar üzerinden ulaşabilir, siparişin terminine göre, üretimin hangi makinada, ne zaman ,ne kadarlık bir yük yaratacağını izleyebilir, müşteri risk unsurlarını sorgulayabilir, böylece doğru ve karlı bir sipariş kaydı yapma şansına kavuşurlar. Sipariş modülü çok terminli, döviz üzerinden, takım ve modül siparişlerini kayıt edebilme imkanı da vermektedir.

      Sipariş yöneticisinin onayladığı sipariş, planlama bölümünün onayladığı ürün bilgilerini taşıyarak üretim havuzuna düşer. Her bir ürün için, aynı kalitede yer alan ve beraber üretilebileceği diğer ürünler ile beraber sistem tarafından otomatik kombineler oluşturulur. Sistem kombine önerilerini hazırlarken uygun kağıt, stok yeterliliği, alternatif kalite, maksimum yerleşim, maksimum süre, minimum iş değişimi ve minimum fire kavramlarını dikkate alır. Oluşturulan kombineler stok modülünde gerekli rezervasyonları yapar.

      Seçilen kombineler üzerinden, oluklu makinesi iş emirleri oluşturulur, aynı iş emirleri, ürün tariflerinde yer alan rota bilgilerine göre, uygun makinelerde kutu üretim havuzuna düşer.

      Planlama bölümü makineler üzerindeki tüm yük dağılımını, kapasite ve temrinleri dikkate alır şekilde grafik olarak izleyebilir ve yaptığı planlamanın sonuçlarını yine grafik olarak görebilir. Böylece makineler arası iş dağılımı ve teminlere uygun üretim yapma şansı yakalanır. Fason veya taşeron firmalarda yaptırılacak üretim parçaları da planlanabilir ve bunlara ait iş emirleri oluşturulur. Bu iş emirlerine ait, işletme dışında yapılan üretimler daha sonra palet bazında işletmeye dahil edilir veya direk müşteriye sevk edilebilir.

      Üretim elemanları, sahip oldukları terminaller üzerinden, yapacakları üretime ait tüm detayı(kalite,resim,bıçak,müşteri notları,ürün notları?vb) izleyebilir, üretim detaylarını ve duruşları işleyebilir. Yapmış olduğu üretimler için sistem tarafında hazırlanan barkod etiketleri, bu üretimlere ait paletlerin izlenebilmesini ve üretim sahası içerisinde bir sonraki adıma taşınmasını kolaylaştırır.

      Üretimi tamamlanmış siparişler, sevkiyat ve kamyon yükleme planına uygun olarak el terminalleri ile kamyonlara yüklenebilir ve aynı terminaller üzerinde kayıt işlemleri tamamlanarak irsaliye ve/veya faturası dökülebilir. Bu yapı sayesinde manuel tarif yapılmadığı için, müşterilere yanlış veya termin adedine uygun olmayan ürün gönderilmesi engellenir. Yine sevkiyat modülü üzerinde dökülen mamul sertifikaları ve müşteriye özel bilgi etiketleri paletlere eklenerek sevkiyat yapılır. Kesilen faturalar kendi cari kayıtlarını oluşturur ve Cari-Muhasebe modülü içerisinde takibi yapılır.

      İşletme sahası içerisinde paletlerin etiketli olarak var olması, sayım kolaylığı getirir. El terminalleri vasıtasıyla sayım işlemleri kolayca yapılabilir.

      Yukarıda tarif edilen tüm yazılım sistemi, intranet veya internet üzerinde ulaşılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

      Sistem Modülleri:

        Ürün,

        Sipariş,

        Planlama,

        Oluklu Üretim,

        Kutu Üretim,

        Fason-Taşeron İşlemleri,

        Sevkiyat,

        Hammadde, Yedek Parça ve Kağıt Stok,

      Diğer İşlemler;

        Performans Takibi, Hammadde Testleri, Mamul Sertifikaları ...