İş Takip Sistemleri

      Müşterilerin işletme içinde ve dışında yapılacak görevleri ve günlük işlerini ortak bir sistem üzerinden yürütüp, sonuçlarının izlenmesine ve raporlanmasına olanak sağlayan paylaşım ve takip sistemleridir.

      İş Takip Sistemleri, önceden tarif edilmiş işlerin, paylaştırılarak çalışılmasını sağladığı gibi, anlık gelişen yeni tür işlemlerin de tarif edilip paylaştırılabildiği veya sahiplenilebildiği ortamlar oluşturur. Böylece iş süreçlerinin tarif edilen düzenler içerisinde yapılması sağlandığı gibi, sistemin yapılan işleri öğrenebilmesi de mümkündür.

      İhtiyaç duyduğunuz herhangi bir operasyon noktasında yapılacak işleri(Örn ürün grafik çalışması..), bölümleyerek tarif edebilir, departman veya şahıslara bu bölümleri atayabilir, her iş parçasına doküman ekleyebilir veya başka birim veya personel tarafından eklenmiş dökümanları izleyebilirsiniz. Her bölümün veya personelin, bir başkasından iş talep etmesi ve bunları tarif etmesi mümkün olduğu gibi, sonuçlarını sistemden geri besleme yoluyla alması da mümkündür.

      Böylece yönetim kademesinin, herhangi bir anda, hangi işin ne durumda olduğunu, taahhüt edilen veya personele atanan işlerin hangi aşamalardan geçtiğini ve oluşacak iş yüklerini anlık olarak görmesi sağlanır.

      Kullanıcılar veya departmanlar arasında seviye belirleme işlemleri yapılarak, her bir sorumlu kişi veya departmanın, kendi altındaki birimlerin iş durumları, varsa problem yaratan olayları inceleyip, çözüm yolunda adım atması kolaylaşır.

      Sistem üzerindeki analiz ve raporlar yardımı ile hangi süreçlerin tıkandığı, zaman-performans grafikleri, iş türü analizleri alınarak, sistem iyileştirme çalışmalarında yön verici olarak kullanılabilir.