Barkod ve RFID Uygulamaları

      Barkod ve RFID çözümleri depo yönetim sistemleri, depo toplama işlemleri, stok ve envanter takibi, yarı mamul ve mamul üretim ile sevkiyat gibi temel konular yanında günlük işlemler için de ( personel takibi .. ), zaman ve doğruluk sağlayan teknolojik çözümlerdir.

      Bu anlayışla, efektif çözümler için oluşturduğumuz projeler içerisinde 20 yıldan bu yana bu enstrümanları kullanmaktayız. Sahip olduğumuz tecrübe işlem detaylarının belirlenmesi ve hangi takibin hangi enstrümanla yapılabileceği konusunda sizlere yardımcı olmaktadır.

      Bu teknolojilerin uygulanması, malzeme yada işlem takibinin hangi detayda yapılacağı sorusunun cevaplanması ile başlar(Malzeme No , Lot no , Personel Kodu v.s). Bu cevabın ardından süreçler kurgulanır ve sistem üzerinde doğru yerde, doğru bilgi toplanmaya başlanır.

      RFID teknolojisi daha yeni ve görece daha pahalı bir teknoloji olmakla birlikte, gelişen teknoloji ile birlikte düşen maliyetleri, bu teknolojinin de projeler içerisinde uygun bir enstrüman olarak kullanımını sağlamıştır.