Yazılım Projelendirme ve Uygulama

      Teknokom uzman ve deneyimli kadrosu, sahip olduğu tecrübe ve dinamik yapısı ile bilgi birikimini kullanarak müşteriye özel projeler ve çözümler geliştirmektedir.

      Proje çalışmaları, satış ve tekliflendirme aşamalarını takiben Proje Tasarımı, Üretimi ve Teslimi olarak ana başlıklar ayrılabilir.

      Proje Tasarım aşamasında; projenin gerçekleştirileceği noktalarda yapılan analizlere dayanarak, mevcut sistem, hedefler ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak durum tespiti gerçekleştirilir. Bu tespit ve müşterinin operasyonel kabiliyetleri de gözönüne alınarak bir tasarım gerçekleştirilir. Proje tasarım aşamasında müşteri katılımı en üst düzeyde hedeflenir. Projenin doğru tasarlanabilmesi için gerekli kritik noktalar belirlenir. İş süreçlerinin analizi, hedeflenen iyileştirmeler ve beklentiler bu noktada ortaya konur. Gerçekleştirilen tasarımlar, proje grupları tarafından değerlendirilir ve gerekirse revize edilir. Üzerinde mutabık kalınan tasarıma göre modellemeler gerçekleştirilir.

      Proje üretim aşamasında, oluşturulmuş olan modellere göre kod hazırlanır ve testleri gerçekleştirilir. Geri bildirimler dikkate alınarak düzeltmeler yapılır.

      Proje Teslim aşamasında; hazırlanmış olan sistem devreye alınır, sürekli izlenerek , gereken iyileştirmeler yapılır ve bakım sürecine geçilir.