Baskı ve Ambalaj Takip ve Otomasyon

      Baskılı ambalaj üretimi yapan firmalar için geliştirilmiş bir yazılımdır.

      Baskılı ambalaj üretimi çok fazla değişken parametresi olan bir üretimdir. Gerçekleştirilecek bir yazılım otomasyonunun bu parametreleri dikkate alması gerekir.

      Baskı ve Ambalaj Takip Otomasyonu 2001 yılında çalışmalarına başlanmış ve kullanılmaya başlandığından itibaren sürekli geliştirilmiş bir yazılımdır. Diğer tüm TEKNOKOM yazılımlarında olduğu gibi bu yazılım sistemi de ORACLE veri tabanı ve uygulama sunucularını kullanır.

      Baskılı ambalaj üretiminde ürün tarifi üretim yapan tüm diğer işletmelerden daha karmaşıktır ve doğru üretim için hem grafik, hem film yapıları, hem de üretim aşamalarının çok doğru tarif edilmesi gerekir.

      Teknokom yazılımı, tüm bu tariflerin ve üretim süreçlerinin dayandığı verilerin doğruluğunu ve sağlıklı olarak saklanmasını garanti eder.

        Sistem Açıklaması;

      Baskı ve ambalaj üretimi birbirinden farklı planlama ve üretim süreçlerini kapsar.

      Müşteri ile üzerinde anlaşılan ürün taslak çalışmaları, grafik ve kalite kontrol bölümlerinde ayrı planlama süreçlerini devreye sokar. Yapısı ve grafiği belirlenen ürün için numune baskı silindirleri hazırlanır ve numune ürün üretimi gerçekleştirilir.

      Yapısı belirlenen ürünün uyduğu ürün spekleri belirlenir, bu spek içerisinde kullanılabilecek hammaddeler, kullanım oranları, makineler, yapılacak operasyonlar ve diğer değerler belirlenir ve spek listesine kayıt edilir. Bu kayıtlar belirlenen türde yapılacak üretm süreçleri için davranış şekillerini belirler.

      Tüm ürün taslak süreci, otomasyon sistemi tarafından takip altına alınır.

      Siparişi verilen ürün daha önce üretimi yapılmış bir ürün ise, bu ürün üzerinde gerçekleştirilen yapısal ve minör değişiklikler ayrı ayrı takip edilir.

      Müşteri onayı ile birlikte, sipariş terminlerinin oluşturduğu yükleri karşılayabilmek için önce hammadde planlaması, sonra baskı silindiri planlaması, daha sonrada üretim planlaması gerçekleştirilir.

      Hammadde ihtiyaçlarının karşılanması için satın alma modülü, baskı silindirlerinin hazırlanması için silindir üretim modülünü tetikleyecek silindir iş emirleri devreye girer.

      Bu esnada planlama bölümü, aynı anda tedarik durumunu da izleyebileceği planlama araçlarını kullanarak, üretimin yapılacağı makineleri belirler. Hammadde tedarik işlemleri ve silindir üretiminin ne zaman tamamlanacağı veya tamamlandığı bilgisine göre, üretim planlama hassasiyeti saat-dakika seviyesine iner.

      Hammadde satın alma siparişleri çerçevesinde temin edilen filmler, mürekkepler veya yedek parçalar, her bir paketi veya bobini ayrı ayrı barkod etiketleri dökülerek ambara dahil edilir.

      Planlama bölümünün hazırladığı operasyon iş emirleri, stok bölümüne makine, zaman, malzeme içerik ve miktarı sistem tarafından hesaplanan iş emirleri oluşturur. Stok bölümü bu iş emirlerini, el terminalleri kullanarak yönettiği bölümünde karşılar. Operasyon bitiminde aynı malzemelerin kalanı tekrar etiketlenerek ambara yerleştirilir.

      Silindir üretim bölümü de planlama iş emirlerinin kendisine yarattığı yükleri toplam olarak izleyebilir ve kendi üretim sürecini diğer üretim süreçlerinden bağımsız olarak planlayabilir. Silindir üretim planına uygun olarak yapılan silindir işlemi süreçleri (dekrom, bakır kaplama, engrave, krom kaplama vs), duruşları ve detayları ile birlikte kayıt altına alınır.

      Baskı işlemi sırasında kullanılacak mürekkepler içinde ayrı bir üretim süreci vardır. Bu mürekkepleri hazırlama operasyonu da detayları ile birlikte kayıt altına alınır. (Hammadde,formül,miktar,zaman vs..)

      Üretim takibi sırasında temel hedef, olabildiğince fazla ve işimize yarayan bilgiyi işletmeden toplamaktır. Baskı ve ambalaj üretimi çok fazla detay içeren bir işlem olduğundan üretim takibi de bu detaylara sahip olacak şekilde detaylandırılmıştır.

      Üretim işlemleri safhalar halinde, ayrı kayıtlar tutularak izlenir. Her safhadaki operatör kendi makinesi önünde yer alan bir dokunmatik ekran vasıtası ile kendisine verilmiş işleri sıra ile görür ve bu sıraya uygun olarak işlemlerini yapar. Böylece planlamanın belirlemiş olduğu üretim sırasına uyulur. Her üretim aşamasında kullanılan yarı mamuller, hammaddeler ve ambara iade edilen miktarlar ayrı ayrı kayıt altına alınır. Operasyon sırasında karşılaşılan problemler, gerçekleştirilen duruşlar, ürün üzerinde oluşan bayraklama işlemleri ve kalite problemleri sisteme girilir. Böylece her üretim aşaması kendine ait veriyi oluşturur.

      Baskı, Laminasyon, Hot melt, Cold Seal atımı vb. aşamaların her birinde operatör, kendilerine ait kalite parametrelerinin her birini görebilir ve buna göre dikkat etmesi gereken makine değerlerini izleyebilir. Her operatör kendi ürettiği yarı mamul için sistemden, barkod etiketlerini döker ve yarı mamul bobinlerine yapıştırır.

      Üretim süreçlerinde yaşanan problemler, kalite kontrol değerlendirme süreçlerini tetikler ve bu konularla ilgili yapılan iyileştirmeler de yazılm otomasyonunun bir parçasıdır.

      Dilme ve aktarım makinalarına ait planlama, sistem tarafında baskı, laminasyon ve diğer üretim süreçlerine göre, kürlenme süreleri de dikkate alınarak otomatik olarak oluşturulur.

      Bu işlemleri tamamlanan ürünler ağırlık, uzunluk ve alan ölçülerine sahip olan mamul etiketleri ile etiketlenir.

      Sevkiyat işlemi, müşteriye özel ambalajlama opsiyonları ve bilgi etiketlerini de dikkate alarak, barkod okuyucular ile gerçekleştirilir.

      Yine müşteri isteğine göre irsaliye ve/veya fatura Kayıları oluşturulur ve Cari-Muhasebe modülüne aktarılır. Cari-Muhasebe modülü de sipariş unsurlarına uygun olarak döviz bazında takibini yapar.

      Gıda ambalajları üretimi söz konusu olduğundan izlenebilirlik bu sektör için hayati öneme sahiptir. Teknokom Baskı ve ambalaj Takip Otomasyon Sistemi, sahip olduğu detaylar ile buna sadece bir bobin numarası ile tüm üretim süreç haritasını oluşturarak cevap verebilecek düzeydedir.

      Kayıt altına alınan tüm bu üretim süreçleri, zaman, hammadde, yapılan giderler tek tek göz önüne alınarak, safha ve hatta tek tek yarı mamul ve mamul bobinlerinin dahi maliyetini çıkarabilecek düzeyde bilgi oluşturmamızı sağlar.

      Teknokom Baskı ve Ambalaj Takip Otomasyon sistemi ile müşteri şikayet ve ihtiyaçlarınızı da takip altına alabilirsiniz.

      Yazılım sisteminin size sağlayacağı, çok sayıda ve farklı metotlarla hazırlanmış rapor, analiz ve grafikler, kayıt altına alınmış verilerin yorumlanmasını ve gerekiyorsa süreçlerin revize edilmesini sağlar.

      Yukarıda tarif edilen tüm yazılım sistemi, intranet veya internet üzerinde ulaşılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

      Teknokom Baskı ve Ambalaj Üretim Takip Sistemi, üretiminizin detaylarını kayıt altına almak, maliyetlerinizi tam olarak görebilmek, uygun müşteri teklifleri oluşturabilmek ve kalitenizi devam ettirmek yolunda en büyük yardımcınız olacaktır.