CPP Film Üretim Takip ve Otomasyon

      CPP Film Üretim Takip ve Otomasyon sistemi, Baskı ve Ambalaj üretim işletmelerinin kullandığı, CPP filmlerin üretimlerini kayıt altına almak, izlemek ve analiz etmek amacıyla tasarlanmıştır.

      CPP Film Üretim tesisleri granül halindeki hammaddelerden, daha önce belirlenmiş formüller yardımı ile CPP Film üretme işlemi gerçekleştirir.

        Sistem Açıklaması;

      CPP film Üretim Takip ve Otomasyon yazılımın kapsadığı temel başlıklar aşağıdaki gibidir.

        Hammadde Tarifleri,

        Hammadde Satın Alma Takibi,

        Hammadde stok takibi,

        Ürün formülleri,

        Kat ve yapı tarifleri,

        Makine parametreleri,

        Ürün tarifleri,

        Ürün siparişleri,

        Film Üretim İş emirleri,

        Film Üretim İşlemleri,

        Aktarım,

        Film Kalite Kontrolleri,

        Geri Kazanım,

        Sevkiyat,

        İade İşlemleri

      Üretimin tüm aşamalarında, stok takibi de barkod etiketleri vasıtasıyla yapılır. Film üretimi ve aktarım aşamalarında etiketlenen bobinler, kalite kontrol aşamalarını geçtikten sonra sevk edilebilir.

      Üretim sırasında karşılaşılan problemler, duruşlar, makine parametreleri kayıt altına alınır. Böylece daha önce yapılmış üretimlerle ilgili kalite problemlerinde, hangi hammaddelerin, hangi formüle göre kullanıldığı, o anki makine parametrelerinin ve ortam değişkenlerinin ne olduğu izlenebilir ve düzeltme yoluna gidilebilir.

      Yapılmış olan alımlar, giderler, zaman harcaması dikkate alınarak, sarf mahsupları oluşturulur. Üretilen bobinler için maliyet hesaplanır. Bu maliyetler geçmiş dönemlerle karşılaştırılabilir.

      Yukarıda tarif edilen tüm yazılım sistemi, intranet veya internet üzerinde ulaşılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Diğer tüm TEKNOKOM yazılımlarında olduğu gibi bu yazılım sistemi de ORACLE veri tabanı ve uygulama sunucularını kullanır.