Rotogravür Baskı Sistemi Yazılımları

      RotoGravür Baskı Sistemi Otomasyon yazılımı, baskı silindirleri üretimi yapan işletmelerin, iş yüklerini planlayabilmeleri, makine yüklerini dağıtabilmeleri, yapılan işlemleri kayıt altına alıp izlemeleri, oluşabilecek kalite problemlerini görüp süreç değişikliklerine gidebilmeleri amacıyla hazırlanmış bir yazılımdır.

      RotoGravür İşleme operasyonunu birkaç bölümde değerlendirebiliriz.

      Bunlar;

        Envanter Takibi,

        Operasyon planlama,

        Operasyon İzleme,

        Analizler

      Envanter takibi, var olan ürün envanterinin sağlıklı bir biçimde tarifini, yerleşimin izlenmesini, ortak silindirlerin özel olarak değerlendirilmesini gerektirir. İhtiyaç olan çapta uygun silindir veya silindirlerin belirlenebilmesi özel bir operasyon gerektirir.

      Operasyon planlama, üretilmesi istenilen silindirlerin yarattığı iş yükünün değerlendirilmesi ve uygun makinelerde bu üretime ait iş parçalarının planlamasıdır. Silindir üretimi aşağıdaki süreçlerden oluşabilir.

        Dekrom,

        Polish-Master(sıyırma ve düzleştirme),

        Bakır Kaplama,

        Taşlama,

        Engrave,

        Krom Kaplama,

        Krom Zımpara,

        Prova Baskı

      Her operasyon çeşidi için ayrı kayıt yapıları bulunur ve yapılan her operasyon makine, zaman ve duruş bilgileri ile kayıt altına alınır. Böylece operasyonun toplam üretimin hangi safhasında olduğu ve yaklaşık iş bitiş zamanının plana uygunluğu kontrol edilebilir.

      Yapılmış olan bu kayıtlar sayesinde zaman ?performans analizleri, makine verimlilikleri, kalite kontrol parametreleri izlenebilir ve süreç değişikliklerine gidilebilir.

      Yukarıda tarif edilen tüm yazılım sistemi, intranet veya internet üzerinde ulaşılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Diğer tüm TEKNOKOM yazılımlarında olduğu gibi bu yazılım sistemi de ORACLE veri tabanı ve uygulama sunucularını kullanır.