Lojistik Yönetim Sistemleri

       Lojistik Yönetim sistemleri, var olan stok envanterinin farklı merkezlerdeki depolar ve bunlar arasındaki transferlerin planlanabilmesi, izlenebilmesi, yönetilebilmesi ve oluşan sorunların tespit edilmesini amaçlayarak oluşturulmuştur.

      Doğru envanter tariflenmesi, tarif edilen envanterin, tarif edildiği noktada yok konuma düşmesinin engellenmesi, transfer işlemlerinin planlanabilmesi ve hatalarının azaltılması bu yazılımın getirdiği avantajlardan bazılarıdır.

      Anılan bu işlemlerin yapılabilmesi için stok takibinin uygun şekilde yapılabilmesi, stok hızlarının belirlenmesi gibi analizlerin yapılması gerekir. Bu analizler neticesinde sistem envanter önerilerinde bulunabilir.

      Oluşturulan Transfer emirleri, önce toplama emirleri haline getirilir ve barkod okuyucu yardımı ile toplanır. Toplanan ürünler iş emirleri tamamlandığında, transfer emirleri, çıkış kayıtları haline gelir.

      Transfer edilen ürünler, teslim edildiği noktada tekrar kontrol edilir ve varsa farklar, çıkış kayıtları ile ilişkilendirilerek hata kayıtları oluşturulur. Bu hata kayıtları otomatik stok güncellemesini de yapar. Hata kayıtları aynı zaman bir sebep sorgulaması da yapıp, kayıt altına alır. Böylece transferler sırasında oluşan hatalar analiz edilebilir. Hata kaynakları tespit edilerek düzeltici faaliyetler oluşturulabilir.

      Sistem aşağıdaki Modüllerden oluşur;

        Stok Tarifleri,

        Depo ve yerleşim tarifleri,

        Envanter tarifleri ve öneriler.

        Toplama emirleri,

        Transfer emirleri,

        Çıkış kayıtları,

        Karşılama kayıtları,

        Analiz ve raporlar

      Yukarıda tarif edilen tüm yazılım sistemi, intranet veya internet üzerinde ulaşılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Diğer tüm TEKNOKOM yazılımlarında olduğu gibi bu yazılım sistemi de ORACLE veri tabanı ve uygulama sunucularını kullanır.