Deri İşleme Takip Yazılımları

      Teknokom Deri İşleme Takip sistemi 2006 yılnda, tabakhanelerdeki üretim süreçlerinin otomasyonu hedeflenerek hazırlanmıştır.

      Deri işleme süreci, kullanılan materyalin doğası gereği, çok esnek ve değişken bir hal gösterir. Aynı ürünü üretmek için her üretim sürecinde ek hammadde kullanımı veya ek uygulamalara gerek olabilir.

      Bu otomasyon sistemindeki temel amaç, yapılan işlemlerin kayıt altına alınması, bir sonraki üretim için yol gösterici olması, yarı mamul ve mamul ambarlarının kontrolü ve çalışanların işlerini kolaylaştırıcı uygulamalar sağlamaktır.

      Teknokom Deri işleme Sisteminin en etkileyici noktası, üretim reçete tarifleri ve bu reçetelerin oluşturulabilmesi için sağladığı kolaylıklardır. Hem Kireçleme, hem boyama, hemde finisaj işlemleri için ayrı ayrı reçete tarifleri, aynı kavramlarla kolayca yapılabilir, gerçekleştirilmiş üretimler üzerinde reçete tarifleri oluşturulabilir. Finisaj reçeteleri ve üretimi için çok kritik olan, hammadde ekleme sürecinde, gerekli miktarların hesaplanması için kolaylaştırıcı araçlar oluşturulmuştur.

      Üretim süreçlerinde kullanılan reçetelere göre malzeme tüketimleri sistem tarafından gerçekleştirilir.

      Ayrıca hareket kayıtlarının analizi neticesi, kullanılan ham derilerin yöre analizleri, mevsimlere göre üretim performansı değişiklikleri, yarı mamul ve mamul analizleri yapılabilir.

      Finisaj sonrası assorte ve sevkiyat işlemleri barkod etiketleri yardımıyla, el terminalleri ile yapılabilir.

      Sistem aşağıdaki modüllerden oluşur.

        Sabit Bilgiler;

            Müşteriler,

            Personel,

            Hayvan Cinsi,

            Yöre tarifleri,

            Makine, makine-işlem tarifleri v.s.

        Ürün-Sipariş;

            Ürün grupları,

            Ürün tarifleri,

            Ürün siparişleri

        Hammadde;

            Hammadde Grupları,

            Hammadde Tarfileri,

            Hammadde Satın Alma,

            Stok giriş ve çıkışları,

        Ham Deri;

            Klasman Tarifleri,

            Giriş ( İthalat, yerli alım),

            Asorte,

            Ham Deri ve Ham Deri Hurda Satışı(Tırnak , Kelle ..),

            Yarı işlenmiş deri kabulü

        Reçete Tarifleri;

            Reçete Safha Tanımları,

            Kireçleme, Tola, Boyama Reçeteleri,

            Finisaj Reçeteleri,

        Reçete;

            Makine,hammadde,miktar ve süre tarifleri

        Üretim Kayıtları;

            Dolap Hareketleri

            Kireçleme, tola, boyama hareketleri,

            Dolap ve Makina tüketim raporları,

            Çalışma analizleri

        Krom İşlemleri;

            Krom türleri,

            Krom Asorte Klasmanları,

            Krom Sıkma,

            Krom Asorte,

            Krom Yarı Mamul raporu,

            Krom aşamasında satış

        Yarma;

            Yarma işlemleri,

            Yarma Satışı,

            Bekleyen yarmalar Raporu

        Süreç;

            Boya dolabından, finisaj aşamasına kadar yapılan işlemleri ortak adına sistemde Süreç ismi verilmiştir.

            Süreç türleri,(makineler ile direk ilişkilidir)

            Gergi makinesi, askı kurutma makinesi vs.

            Süreç kayıt ve raporlama işlemleri

        Finisaj;

            Finisaj Hareket Kayıtları

            Tüketim raporları,

            Finisaj Kalite kontrol kayıtları

        Sevkiyat;

            Sevkiyat Kayıtları,

            Sevkiyat Raporları,

            Mamul Stok Raporları

      Arzu edildiği takdirde Cari-Muhasebe modülü bu modüllere eklenebilir veya bir başka muhasebe modülüne çıktı verilebilir.

      Deri İşleme Takip Yazılımı çok kısa sürede uygulamaya alabileceğiniz ve verim alabileceğiniz bir yazılım otomasyon sistemidir. Yapılan yatırımınız karşılığında, takibi çok zor olan bir süreci kontrol altına almış ve düzenlemiş olacaksınız.